Zásady ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Těší nás, že máte zájem o naše právní novinky. Abychom Vám mohli právní novinky zasílat, musíme zpracovávat Vaše osobní údaje, konkrétně Vaši e-mailovou adresu. Dovolte nám tedy Vás informovat o tom, jak údaje zpracováváme a jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva.

Správcem osobních údajů jsme my, společnost Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem: Revoluční 724/7, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 29415349, e-mail: info@krutakpartners.cz, tel.: 222 261 460 (dále jen „my“).

Než přikročíme k informacím, které máte vědět, shrňme si několik pojmů.

Osobními údaji, které jsou zpracovávány, budou pouze osobní údaje, které nám sami poskytnete, tedy Vaše e-mailová adresa, případně Vaše jméno a příjmení (pokud je to patrné z e-mailové adresy).

Pokud odkazujeme na Nařízení, máme na mysli Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR.

1. Účel a právní základ zpracování

Vaše osobní údaje uvedené výše budeme zpracovávat pouze za účelem prezentace naší publikační činnosti a našich služeb a informace o novinkách v oblasti práva a legislativy.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je tak náš oprávněný zájem podle čl. 6, odst. 1, písm. f) Nařízení.

2. Příjemci osobních údajů a předání do třetích států

Ochrana Vašich osobních údajů je naší prioritou.

E-mail, který nám poskytnete nepředáváme ani nezpřístupníme třetím osobám. Výjimkou z výše uvedeného je pouze případné předání státnímu orgánu, které nám ukládá zákon. Kromě výše uvedeného bude e-mailová adresa zpracovávána také společností Webflow, Inc., se sídlem Webflow, Inc. 398 11th Street, 2nd Floor, San Francisco, CA 94103, která je poskytovatelem webové stránky, a společností UAB “MailerLite”, J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius, Lithuania, která je poskytovatelem aplikace k rozesílání newsletterů.
 
Vaše osobní údaje nepředáme do jakýchkoliv třetích zemí nebo mezinárodních organizací, které neposkytují odpovídající ochranu osobních údajů.

3. Doba uložení

Osobní údaje u nás budou uloženy pouze po dobu, dokud si budete přát naše marketingová sdělení dostávat. Odhlásit z odběru marketingových zpráv se můžete v rámci každé jednotlivé zprávy jednoduchým způsobem – kliknutím na odkaz „Odhlásit se můžete zde.“, který je umístěn úplně dole v každém marketingové sdělení.

4. Informace o Vašich právech ve vztahu k osobním údajům

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte řadu práv. Můžete nás kdykoliv poštou nebo e-mailem požádat o potvrzení, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány a pokud jsou, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a k informacím o nich. Máte právo na opravu nepřesných nebo doplnění neúplných osobních údajů. Můžete nás kdykoliv požádat o vymazání veškerých osobních údajů nebo v případech dle čl. 18 Nařízení rovněž o omezení zpracování osobních údajů. Máte právo od nás obdržet své uchovávané osobní údaje a máte právo žádat, abychom je předali jinému správci osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme férově a transparentně. Pokud byste však měli za to, že tomu tak není, máte vždy právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Veškeré informace, jakož i kontakt, naleznete na internetových stránkách: https://www.uoou.cz/.

5. Další informace

Po obdržení Vaší žádosti o vymazání osobních údajů, budou Vaše osobní údaje bez dalšího zlikvidovány. Tím samozřejmě není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před ukončením odběru právních novinek.

Vaše osobní údaje jsme získali přímo od Vás. V rámci přímého marketingu nedochází k automatizovanému rozhodování nebo profilování.

Tato informace se týká pouze zpracování osobních údajů pro účely zasílání marketingových (reklamních) e-mailů a nevylučuje zpracování osobních údajů pro jiné účely.

Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o.