asd
Přehled služeb

Osobní advokát a budoucnost rodinného majetku

Velká část našich klientů se potýká s právními problémy nejen v profesním, ale i v osobním životě. Máme zkušenosti s hledáním východisek jak z radostných, tak i méně radostných životních událostí. S našimi klienty řešíme například nové bydlení pro jejich rodinu, pojistné události, zabezpečení majetku po jejich úmrtí nebo odloučení od partnera, včetně vypořádání majetku a péče o děti. Tyto záležitosti umíme vyřídit prakticky, ale také citlivě a empaticky. V nepříjemných situacích jsme klientovi oporou a pomoci mu je vyřešit bez zbytečného dramatu a s potřebnou rozvážností.
This is some text inside of a div block.
No items found.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Provedeme Vás realizací Vašeho záměru od začátku po úspěšné dokončení
Umíme minimalizovat specifická rizika související s veřejnoprávními regulacemi
Máme bohaté zkušenosti a rozumíme Vašim problémům
Přechod majetku je v rozvětvených rodinách složitou záležitostí, která si zasluhuje komplexní pohled na věc.
V mnoha životních situacích je vhodné vyžádat si profesionální radu. Rychlou, stručnou a srozumitelnou.

Specialisté na toto téma

Brigita Bilíková

Advokát

Brigita je trestněprávním specialistou našeho týmu, který může s jistotou říci, že zná pohled druhé strany. Kromě právní praxe v bankovnictví a médiích byla dlouholetou státní zástupkyní na krajském státním zastupitelství v Ostravě, kde se úspěšně věnovala nejprve nejzávažnější násilné kriminalitě a následně nejzávažnějším hospodářským trestným činům, zejména daňovým, dotačním a jiným podvodům. S ohledem na svou dlouhou a bohatou trestněprávní praxi dokáže předvídat potenciální nebezpečí a nastavit preventivní pravidla v širokých oblastech podnikání. Současně má Brigita pochopení pro nejrůznější životní situace i v rozměrech, které nás obvykle nepotkávají a dokáže v nich nejen právně a takticky poradit, ale také dodat potřebné uklidnění.

Brigitiným koníčkem je rozvodové právo a s tím spojená mediace.

Kontaktovat ji můžete na: brigita.bilikova@krutakpartners.cz

Heading

Brigita je trestněprávním specialistou našeho týmu, který může s jistotou říci, že zná pohled druhé strany. Kromě právní praxe v bankovnictví a médiích byla dlouholetou státní zástupkyní na krajském státním zastupitelství v Ostravě, kde se úspěšně věnovala nejprve nejzávažnější násilné kriminalitě a následně nejzávažnějším hospodářským trestným činům, zejména daňovým, dotačním a jiným podvodům. S ohledem na svou dlouhou a bohatou trestněprávní praxi dokáže předvídat potenciální nebezpečí a nastavit preventivní pravidla v širokých oblastech podnikání. Současně má Brigita pochopení pro nejrůznější životní situace i v rozměrech, které nás obvykle nepotkávají a dokáže v nich nejen právně a takticky poradit, ale také dodat potřebné uklidnění.

Brigitiným koníčkem je rozvodové právo a s tím spojená mediace.

Kontaktovat ji můžete na: brigita.bilikova@krutakpartners.cz

Správa majetku dle Vašich představ

Elvis Presley, Ferdinand Porsche, Michael Jackson, Tomáš Baťa – ti všichni prostřednictvím svěřenského fondu předávali majetek další generaci nebo řídili rodinný byznys. Zcela dle Vašich představ a bez nutnosti využití zkostnatělých institutů dědického práva je tak možné nastavit podmínky nakládání s majetkem po Vaší smrti a proškolit budoucího správce Vašeho svěřenského fondu nebo vytvořit základ pro efektivně řízený holding.

Efektivně a s respektem

Pomocí právních nástrojů Vám pomůžeme nastavit i do budoucna fungující vztahy v rodinách tak, aby k sobě všichni zúčastnění nadále chovali úctu a vzájemně respektovali vytyčené hranice.
„S advokátní kanceláří Kruták Partners jsme začali spolupracovat na základě doporučení, kdy za firmu veškeré náležitosti řešila Brigita Bilíková. Řešili jsme několik případů v trestněprávní rovině a jeden případ civilní. Veškeré spory byly uzavřeny k naší plné spokojenosti. Do budoucna chceme naši spolupráci rozšířit i v oblasti uzavírání smluv."
Ing. Štěpán Štefka

Přečtěte si

Změna výše výživného v důsledku výpadku příjmů

Celý článek

Potřebujete parťáka co se vyzná v právu? Ozvěte se!

Michaela Wažiková
ADVOKÁTka
+420 222 261 460