Vláda České republiky schválila program COVID – Sport

Programem, který by měl pomoci sportovním organizacím znovu nastartovat jejich podnikání je COVID – Sport, který vláda schválila dne 15. 6. 2020. Jeho cílem je udržet sportovní infrastrukturu v takovém funkčním stavu, aby i po ukončení mimořádných opatření bylo možné navázat na její dosavadní využití.

Výše podpory

Podpora sportovním organizacím je poskytována formou dotací ve výši 1 000 000 000,- Kč.

Kdo může o podporu zažádat?

Program je rozdělen na tři kategorie. V první jsou sportovní organizace provozující sportovní zařízení, jež musely z důvodů nouzových opatření uzavřít či provoz omezit. Druhá kategorie se týká subjektů organizujících či spolu-organizujících sportovní akci, kterou musely v souvislosti s nouzovými opatřeními zrušit nebo odložit na jiné datum a na jejíž konání byly marně vynaloženy nutné, v budoucnu nevyužitelné, náklady. Do třetí kategorie spadají sportovní organizace, které uhradily nájemné za využívání sportovního zařízení v době, kdy je v důsledku mimořádných opatřeních nebylo možné zcela či zčásti využívat.

Výše dotace

Dotace činí maximálně 50 % celkových způsobilých nákladů či výdajů.

Způsobilými náklady se rozumí například:

  • energie související s provozem sportovního zařízení,
  • nájem související se sportovním zařízením za období podpory,
  • spotřební materiál včetně hygienických prostředků, související se sportovním zařízením za období podpory
  • povinný poplatek pořadatele akce pro příslušnou mezinárodní příp. národní organizaci přidělující pořadatelství akce
  • pronájem prostor a zařízení určených pro konání akce
  • nájemné za užívání sportovního zařízení za období podpory, a to dle nájemní smlouvy, která nesmí být uzavřena pouze na období podpory, přičemž výše nájemného musí být v místě a čase obvyklá.

Kompletní seznam způsobilých nákladů či výdajů najdete zde:

Jak o podporu požádat

O podporu mohou organizace žádat zde:

Žádosti mohou sportovní organizace zasílat od 15. 6. 2020 nejpozději do 31. 8. 2020. Dle podmínek Národní sportovní agentury je příjemce dotace povinen předložit vyúčtování poskytnuté dotace na předepsaných formulářích a vrátit nevyčerpané finanční prostředky na učet poskytovatele, a to nejpozději do 15. 2. 2021.

Tento článek patří do sekce

Můžete jí napsat na

Chcete poradit? Domluvte si on-line schůzku.

vyberte si termín

Kam dál

všechny články
Informaci o zpracování osobních údajů naleznete ZDE.
Zásady ochrany osobních údajů

© 2020 Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o. Všechna práva vyhrazena.