06/2020

Státní podpora podnikání a inovací v souvislosti s pandemií COVID-19

Připravili jsme přehled aktuálních možností získání státní podpory pro Vaše podnikání, tentokrát se zaměřením na inovace a zemědělství.

V době rozvolňování opatření souvisejících s pandemií koronaviru je potřeba se opět zaměřit na rozvoj podnikání a restart ekonomiky. Připravili jsme pro Vás přehled aktuálních možností získání státní podpory pro Vaše podnikání, tentokrát se zaměřením na inovace a zemědělskou produkci.

ÉTA TAČR

Program ÉTA zajišťovaný Technologickou agenturou ČR (TA ČR) je programem na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. V rámci 4. veřejné soutěže, která je zaměřena na projekty s využitím znalostí, zkušeností či dat z probíhající krize zapříčiněné pandemií COVID-19, se TA ČR chystá alokovat finanční prostředky až do výše 100 mil. Kč. Maximální výše podpory na jeden projekt by měla činit až 4 mil. Kč s tím, že částka může pokrýt maximálně 80 % výdajů projektu. Lhůta pro podání návrhu projektu běží do 15. 6. 2020. Bližší informace o této mimořádně vyhlášené soutěži můžete nalézt na

Inovační vouchery

V rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurence schopnost 2014-2020 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu v dubnu 2020 výzvu programu Inovační vouchery COVID-19. Tento program cílí na malé a střední podniky, které má podpořit v nákupu poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit v souvislosti s bojem/prevencí proti COVID-19. Podporovanými oblastmi jsou například přístroje a pomůcky pro péči o nemocné osoby závislé na pečovatelské pomoci či ochranné prostředky pro pracovníky ve zdravotnictví a pro veřejnost.

Podpora je poskytována formou dotace ve výši až 424.000 Kč na projekt (za 85 % prokázaných způsobilých výdajů), nebo ve výši až cca 1 mil. Kč (za 50 % prokázaných způsobilých výdajů). Žádosti o podporu v rámci tohoto programu je možné podávat až do 31. 12. 2020. Zájemci o dotaci se mohou obracet na Agenturu pro podnikání a inovace (API), která pomáhá žadatelům s přípravou žádostí o dotaci a s administrací vlastního projektu. API poskytuje individuální konzultace v rámci svých regionálních kanceláří, provozuje také zelenou informační linku +420 800 800 777 o programech podpory podnikání, která funguje od pondělí do pátku od 9-13 hod. Více podrobných informací naleznete přímo ve

Czech Rise Up 2.0

První vlna programu Czech Rise Up měla za cíl rychlé zavedení nových řešení, která by mohla napomoci s bojem proti koronavirové infekci. Výše dotace na jeden projekt dosáhla až 5 mil. Kč, finanční prostředky mohly být čerpány např. na pořízení materiálu pro výrobu ochranných a zdravotnických prostředků, mzdové náklady zaměstnanců zapojených do výroby či rychlé financování pro technologická řešení.

Po úspěšné realizaci první vlny schválila vláda navazující program Czech Rise Up 2.0, který má podpořit především projekty z oblasti zdravotnictví, školství nebo ekonomiky s tím, že důraz bude kladen na podporu malých a středních podniků. Poskytnutí finančních prostředků bude mířit na výzkum vakcín, lékařských prostředků, dezinfekcí, ochranných pomůcek nebo procesních inovací pro efektivní výrobu apod. Podpora bude poskytována až do výše 75 % nákladů, celkem je na realizaci programu vyhrazeno 300 mil. Kč. Bližší podmínky a informace zatím nejsou známé, spuštění dotačního programu se však očekává v nejbližší době.

Provoz 2020

Státní pomoci podnikatelům se dočkají také malí a střední zemědělci, a to ve formě snížení jistiny úvěrů. Ministerstvo zemědělství totiž ve spolupráci s Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. (PGRLF) připravilo nový program „Provoz 2020 – snížení jistiny úvěru“. Ten po odsouhlasení ze strany vlády putuje ke konečnému schválení, resp. jeho notifikaci, k Evropské komisi. Uvedená forma pomoci míří na malé a střední zemědělce, kteří se kvůli pandemii a souvisejícím vládním opatřením dostali do obtížné situace. Program Provoz 2020 spočívá v poskytnutí jednorázové a nevratné podpory ve formě snížení jistiny u provozních úvěrů. Zemědělci budou moci žádat o finanční podporu ve výši až 150.000 Kč, tato částka však nesmí přesáhnout 50 % z nesplacené výše jistiny úvěru.

Po schválení programu Evropskou komisí budou bližší informace poskytnuty na

Tento článek patří do sekce

Můžete jí napsat na

Chcete poradit? Domluvte si on-line schůzku.

vyberte si termín

Kam dál

všechny články
Informaci o zpracování osobních údajů naleznete ZDE.
Zásady ochrany osobních údajů

© 2020 Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o. Všechna práva vyhrazena.