05/2020

Aktuální formy státní pomoci podnikatelům v rámci koronavirové krize

Připravili jsme přehled nabízených forem pomoci se zaměřením na programy, kterých mohou využít podnikatelé, včetně společníků spol. s r.o.

Dělá Vám problémy zorientovat se v aktuálních možnostech státní pomoci podnikatelům v době krize způsobené pandemií koronaviru? Připravili jsme pro Vás přehled nabízených forem pomoci se zaměřením na programy, kterých mohou využít podnikatelé včetně společníků společností s ručením omezeným.

Programy COVID I-III a COVID Praha

Většina podnikatelů je již obeznámena s poměrně medializovanými programy COVID, je však pomoc od státu v této podobě stále aktuální?

V rámci COVID I byl nabízen bezúročný úvěr s ročním odkladem splátek pro malé a střední podniky, u kterých došlo k opoždění plnění z obchodních kontraktů, jeho pozastavení nebo zrušení z důvodu opatření k zamezení šíření viru. Zájem o program COVID I byl však natolik velký, že Českomoravská záruční a rozvojová banka v pátek 20. března 2020 příjem žádostí pozastavila.

Podpora COVID II je poskytována formou státního zaručení se za komerční úvěry živnostníkům a malým a středním podnikům, čímž jim usnadňuje přístup k provoznímu financování. COVID II se však nevztahuje projekty na území hlavního města Prahy. První kolo přijímání žádostí bylo časově limitováno, probíhalo v rozmezí od 2. do 3. 4. 2020. Další kolo bude vyhlášeno dle rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu. Jednotlivá kola jsou vyhlašována a uzavírána oznámením na webu

Podnikatelé zaměstnávající do 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření, mohou v rámci programu COVID III žádat o provozní úvěry od soukromých bank, za které se zaručí stát, resp. Českomoravská záruční a rozvojová banka. Ta ručí každé bance za všechny poskytnuté úvěry do maximální výše 30 procent. Detailní podmínky úvěru včetně jeho schvalování záleží na přístupu konkrétní soukromé financující instituce. Záruční program COVID III můžete aktuálně stále využít, pro bližší informace doporučujeme navštívit přímo webové stránky Českomoravské záruční a rozvojové banky v sekci COVID III

Parametry „pražského“ programu COVID Praha zrcadlily program COVID II, kapacita programu COVID Praha však byla vyčerpána po cca 10 minutách. Tato forma podpory tedy již není aktuální.

Podpora pro společníky malých s.r.o.

Aktuálně je v procesu schvalování podpora pro společníky malých s.r.o. Jedná se o obdobu kompenzačního bonusu pro OSVČ, výše podpory je tedy stanovena na 500 Kč denně, a to za období od 12. 3. do 8. 6. 2020. Bonus bude vyplácen Finanční správou společníkům aktivních společností, které musely v důsledku krizových opatření omezit svoji činnost. Nárok na bonus bude mít společník s.r.o. s maximálně dvěma společníky, kteří jsou fyzickými osobami, popřípadě s více, jedná-li se o členy jedné rodiny a není-li jejich podíl představován kmenovým listem. Pomoc je tedy určena společníkům malých s.r.o., nikoli společnostem jako takovým. Nedosáhnou na ni ale osoby, které byly v bonusovém období v úpadku či likvidaci nebo nespolehlivým plátcem.

Poslanecká sněmovna by o konkrétní podobě uvedeného rozšíření kompenzačního bonusu měla rozhodnout 26.5.2020.

COVID – Nájemné

Další podpora z řady COVID má za cíl pomoci podnikatelům, a to jak fyzickým, tak právnickým osobám, kterým bylo mimořádnými opatřeními znemožněno prodávat v provozovnách zboží či nabízet služby alespoň v části období mezi 13. březnem a 30. červnem 2020, což snížilo jejich schopnost nájemné hradit. Program se má týkat nájemného za druhé čtvrtletí. Jeho podstatou je princip participace – 30 % ceny nájmu by měl slevit pronajímatel, 20 % uhradit nájemce a na zbylých 50 % přispět stát. Nový dotační program Ministerstva průmyslu a obchodu nyní čeká na schválení, resp. notifikaci Evropské komise, po které by měl být bezodkladně vypsán.

Záruka COVID Plus

Cílem programu „Záruka COVID Plus“ je pomoc exportním podnikům, které se kvůli koronavirové krizi dostaly do potíží. V rámci tohoto programu poskytuje Exportní pojišťovna EGAP záruku za závazek splacení úvěrové jistiny bance u komerčních úvěrů pro provozní financování. Na záruku COVID Plus dosáhne firma s minimálním počtem 250 zaměstnanců a alespoň 20% podílem exportu na celkových tržbách v roce 2019. Záruka není určena firmám, jejichž převážná ekonomická činnost spočívá v dopravě, ubytování, cestovním ruchu či hazardu.

Garance bude platná maximálně po dobu tří let pro úvěry na pracovní kapitál, financování provozních nákladů, případně na udržení podnikání, a maximálně pět let pro úvěry na inovaci a zkvalitnění výroby. Maximální hranice úvěru činí 25 % z celkových ročních tržeb z prodeje výrobků a služeb za rok 2019. Minimální částka zaručeného úvěru začíná již na 5 mil. Kč. EGAP bude krýt jistinu až do výše 80 %, minimální podíl banky tedy bude 20 %. Poskytnutí garance pojišťovny EGAP vyřizuje prostřednictvím on-line formuláře přímo úvěrující banka.

Právní stav aktuální ke dni 25. května 2020.

Tento článek patří do sekce

Můžete jí napsat na

Chcete poradit? Domluvte si on-line schůzku.

vyberte si termín

Kam dál

všechny články
Zásady ochrany osobních údajů

© 2020 Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o. Všechna práva vyhrazena.