06/2020

B2B - Jak je důležité míti obchodní podmínky

Odpověď na otázku, zda mít nebo nemít obchodní podmínky, je vcelku jednoduchá. Jednoznačně ano.

Odpověď na otázku, zda mít nebo nemít obchodní podmínky, je vcelku jednoduchá. Jednoznačně ano. Důvody tohoto tvrzení, byť rozdílné povahy, nalezneme jak v oblasti vztahů B2C, tak B2B.


Občanský zákoník říká, že část obsahu smlouvy lze určit odkazem na obchodní podmínky, které navrhovatel připojí k nabídce nebo které jsou stranám známy. Přeloženo do srozumitelné češtiny, ta dlouhá a pro některé z nás nudná ustanovení nemusí být nutně zahrnuta ve smlouvě, stejně jako informace, které si strany musí ze zákona navzájem sdělit. Opačná praxe by totiž zcela jistě zbytečně zatěžovala jinak hladce fungující obchodní styk. Namísto dlouhé smlouvy je tak možné uzavřít jednoduchou a krátkou dohodu, třeba jen na jednu stránku.


Spotřebitel a jeho právo na informace


Spotřebitel je ve vztahu B2C slabší smluvní stranou, což znamená, že nedisponuje znalostmi obchodníka a očekává, že mu zkušený podnikatel poradí a „neušije na něj nějakou boudu“. Představte si, že se Váš zákazník rozhodnete začít sportovat a pořídit si své první běžecké boty. Kde ale začít? Jaký typ obuvi zvolit pro intenzitu a terén, ve kterém bude běhat? Z jakého materiálu by měly být boty vyrobeny? Jakou roli hraje při výběru jeho váha a výška? Jak moc je důležité, do jak dlouhých tratí má v plánu se pustit? Je pochopitelné, že začínající běžec odpovědi na uvedené otázky nezná, s výběrem vhodné obuvi se tak bude spoléhat na Vás jako na profesionála v oboru. A stejně tak, jako byste měli zákazníkovi poskytnout informace o nabízeném zboží či službě, informovat ho musíte i o řadě dalších skutečností, které s uzavřením smlouvy souvisí.


Vaší základní povinností je, že jako podnikatel jste povinen seznámit spotřebitele se smluvními podmínkami v dostatečném předstihu před samotnou koupí. Nejsou-li tyto skutečnosti zřejmé ze souvislostí, musí být kupující informován například o:


· totožnosti prodávajícího,

· označení zboží nebo služby a popisu jejich hlavních vlastností,

· ceně a způsobu platby,

· nákladech na dodání zboží,

· právech z vadného plnění,

· právech ze záruky a podmínkách jejich uplatňování (zpravidla shrnuto v reklamačním řádu),

· možnosti mimosoudního řešení sporů a subjektech, které je zajišťují.


Obchodní podmínky tedy řeší podstatnou část obsahu smlouvy a jejich význam pak o to víc roste při prodeji zboží na internetu. Jejich klíčovou součástí je v tomto případě povinnost seznámit spotřebitele s možností odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Pokud totiž tuto informaci zákazníkovi nesdělíte, prodlužuje se lhůta pro odstoupení o jeden rok. Další zákonná pravidla pro vrácení zboží zakoupeného na e-shopu jsme pro Vás sepsali v prvním díle Právního minima pro začínajícího e-shopaře.


Máte-li pocit, že obchodní podmínky představují pro podnikatele nadměrnou zátěž a jejich používání v obchodním styku se raději vyhýbáte, vězte, že je pak fakticky nemožné vyhovět všem zákonným požadavkům na řádné informování spotřebitele, aniž byste s každým jednotlivým zákazníkem podepisovali několikastránkovou smlouvu. Řešení pomocí obchodních podmínek je proto velmi elegantním a při větším než malém objemu uzavíraných obchodů i efektivním, krokem. Jejich neopomenutelnou výhodou je i skutečnost, že o obsahu jejich ustanovení se na rozdíl od smlouvy nevyjednává. Odchýlit se od nich je možné pouze výslovným ujednáním ve smlouvě, k čemuž se strany uchylují jen zřídka.


Posledním, ale velmi zásadním důvodem pro jejich používání je fakt, že obchodní podmínky výrazně zvyšují důvěryhodnost Vašich webových stránek. Vyhýbáte-li se jim, může se stát, že někteří poskytovatelé platebních bran, konkrétně například GoPay, Vám zkrátka nedovolí jejich produkt používat, protože web bez obchodních podmínek nebo jiného dokumentu obsahujícího všechny potřebné informace vyhodnotí jako nedůvěryhodný. A připravit se o potenciální zákazníky jen proto, že jim neumožníte známý a pohodlný způsob platby z důvodu, že obchodní podmínky považujete za zbytečnost, by byla škoda. Nemyslíte?


Proč si obchodní podmínky nestáhnout z internetu?


Odpověď je nasnadě. Odhlédneme-li od kvality řady veřejně dostupných právních dokumentů vypracovaných bez odpovídající kvalifikace, je zkrátka rozdíl prodávat trička, boty, software, webové rozhraní nebo služby fitness centra. Odlišnou úpravu je třeba zvolit také při nabízení zboží přes internet, v kamenné prodejně nebo přes oba prodejní kanály současně. Vždy je totiž nutné splnit rozdílné zákonné požadavky spojené s povahou konkrétního zboží či služeb a se způsobem jejich nabízení zákazníkům nebo obchodním partnerům.


Obchodní podmínky je tedy v každém případě vhodné nechat „ušít na míru“. Pokud jejich přípravu nepodceníte, mohou být dokumentem, který Vám výrazně usnadní právní jednání. Je proto doporučeníhodné obrátit se na odborníky s žádostí o pomoc s vytvořením kvalitních obchodních podmínek hned na startu Vašeho podnikání, než jejich pomoc hledat teprve ve chvíli, kdy Vám na dveře klepe nespokojený zákazník s Českou obchodní inspekcí v zádech.


Tento článek patří do sekce Právní novinky a tipy, o kterou se pro Vás stará advokátka Martina Ondová.

Můžete jí napsat na martina.ondova@krutakpartners.cz

Chcete poradit? Domluvte si on-line schůzku.

vyberte si termín

Kam dál

všechny články
Informaci o zpracování osobních údajů naleznete ZDE.
Zásady ochrany osobních údajů

© 2020 Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o. Všechna práva vyhrazena.