07/2020

ČSSZ a elektronizace předepsaných tiskopisů a plateb

ČSSZ přichází se zjednodušeními administrativních postupů při placení pojistného a předkládání některých dokumentů.

V rámci zmírnění negativních dopadů na zaměstnavatele souvisejících se šířením nemoci COVID-19 přichází Česká správa sociálního zabezpečení se zjednodušeními administrativních postupů při placení pojistného a předkládání některých dokumentů. Týkat se budou například oznámení o nástupu do zaměstnání, evidenčních listů důchodového pojištění či příloh k dávkám nemocenského pojištění apod.


Přehled o výši pojistného


S účinností od 1. 7. 2020 jsou zaměstnavatelé povinni předložit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení veškeré přehledy o výši pojistného výhradně v elektronické podobě. Podání může být zasláno na elektronickou adresu či do datové schránky, vždy však musí splňovat veškeré náležitosti (správný formát, struktura, tvar). Není-li tomu tak, k jeho podání se nepřihlíží.


Přehled je možné vyplnit a odeslat také prostřednictvím služby e-Podání přímo z Vašeho mzdového či účetního systému nebo pomocí interaktivního formuláře na ePortálu ČSSZ, jehož využití je zcela zdarma.


Evidenční listy důchodového pojištění, oznámení o nástupu do zaměstnání


K elektronizaci dojde od 1. 9. 2020 i v případě dalších předepsaných tiskopisů. První skupinou jsou evidenční listy důchodového pojištění, které bude od září zaměstnavatel povinen předkládat v elektronické podobě formou datové zprávy prostřednictvím datové schránky nebo elektronické adresy podatelny. Tato povinnost bude splněna i předáním dokumentu té OSSZ, v jejímž obvodu je útvar zaměstnavatele vedoucí evidenci mezd. Obdobné změny se budou týkat i oznámení o nástupu do zaměstnání/skončení doby zaměstnání a podkladů pro výpočet dávek nemocenského pojištění.


Nebude-li z prokazatelného objektivního technického důvodu možné doručit tiskopis kteréhokoli shora uvedeného dokumentu v elektronické podobě, musí být jeho doručení papírovou formou řádně odůvodněno.


V souvislosti se shora uvedenou elektronizací došlo od 1. 6. 2020 k trvalému uzavření pokladen jednotlivých OSSZ. Platby je tak možné provádět pouze bezhotovostně, a to na příslušný bankovní účet konkrétní OSSZ.

Tento článek patří do sekce Právní novinky a tipy, o kterou se pro Vás stará advokátka Martina Ondová.


Můžete jí napsat na martina.ondova@krutakpartners.cz

Chcete poradit? Domluvte si on-line schůzku.

vyberte si termín

Kam dál

všechny články
Zásady ochrany osobních údajů

© 2020 Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o. Všechna práva vyhrazena.