05/2020

Investiční nástroje očima startupisty – část I.

Připravili jsme pro Vás přehled nejčastěji využívaných investičních nástrojů a úskalí s nimi spojených.

Ochromila pandemie koronaviru Vaše podnikání a hodila by se Vám finanční injekce? Sháníte investora, ale nevíte, s čím za ním přijít? Nebo máte naopak volný kapitál a chcete podpořit zajímavý projekt? Připravili jsme pro Vás přehled nejčastěji využívaných investičních nástrojů a úskalí s nimi spojených.

Smlouva o zápůjčce

Jedná se o nejzákladnější způsob získání finančních prostředků od třetí osoby. Smlouva o zápůjčce nemusí být písemná a vzniká automaticky poskytnutím peněz či jiné zastupitelné věci. Rozhodně ale doporučujeme mít ji na papíře. Nedohodnete-li si v ní dobu, do kdy prostředky musíte vrátit, je splatnost závislá na vypovězení smlouvy. Poskytnutí zápůjčky může být i bezúročné. Při půjčování mezi spojenými osobami je ale třeba mít na paměti daňovou stránku věci a poradit se o ní s odborníkem. Vrácení peněz bývá zpravidla utvrzeno smluvní pokutou, neobvyklé není ale ani ručení, zástavní právo nebo například směnka. Nezapomeňte ani na úrok z prodlení.

Konvertibilní zápůjčka

Na základě smlouvy o konvertibilní zápůjčce může za stanovených podmínek na místo práva na vrácení peněz vzniknout věřiteli nárok na získání majetkové účasti ve společnosti, které finanční prostředky poskytnul. ,K možnosti zápůjčku takto "konvertovat" se vyžaduje uzavření trojstranné dohody mezi Vámi, společností a poskytovatelem financí.,, Aby se investor vyhnul koupi zajíce v pytli, lze očekávat, že při uzavření tohoto druhu smlouvy o zápůjčce si na Vás bude chtít lépe posvítit. Řešení to tak může být sice elegantní, počítejte ale s tím, že budete muset vyložit karty na stůl. Výjimkou nebývá ani závazek následně změnit společenskou smlouvu a uzavřít s investorem dohodu společníků, ve kterých si stanovíte pravidla hry.

Smlouva o úvěru

,Od smlouvy o zápůjčce je třeba odlišit smlouvu o úvěru., Předmětem úvěrové smlouvy mohou být jen peněžité prostředky a narozdíl od zápůjčky je vždy úplatná, tj. úročená. Ani smlouva úvěru nemusí být uzavřena písemně, nejedná-li se o úvěr spotřebitelský, ze zjevných důvodů se ale v ústní formě prakticky nevyskytuje. Je důležité zdůraznit, že úvěr automaticky neznamená financování ze strany banky. Takto Vám může „půjčit“ i fyzická osoba nebo obchodní společnost. V takovém případě může mít smlouva dvě stránky, kde bude kromě úrokové sazby jistě stanovena i lhůta pro vrácení, případně účelová vázanost. Za použití prostředků na něco jiného, než jste si s úvěrujícím dohodli, často hrozí nemalá pokuta nebo okamžité zesplatnění dlužné částky.

,Uzavíráte-li smlouvu s bankou, nemáte zpravidla šanci na jejích podmínkách ,cokoli měnit., Přesto je vhodné obrátit se se žádostí o pomoc na odborníka, který Vás na jednotlivá rizika smlouvy upozorní. ,Úvěrovou smlouvu často doprovází celá řada zajišťovacích dokumentů, od smlouvy o zřízení zástavního práva, přes ručení až po směnku,. Povinnosti z nich vyplývající si doporučujeme někam poznamenat a vést v patrnosti, mnohdy jsou totiž založeny na čtvrtletní nebo roční bázi. Byla by jistě škoda vracet peníze i s úroky jen proto, že jste zapomněli do banky poslat „nějaký papír“. Připravte se také na to, že k veškerým významnějším jednáním po dobu trvání smlouvy potřebujete souhlas financující instituce, v opačném případě Vám hrozí smluvní pokuta nebo zesplatnění úvěru. Samozřejmostí by však mělo být pečlivé prostudování podmínek úvěru, ať již pro samotné čerpání, tedy těch, které je třeba splnit, aby banka peníze vůbec uvolnila, nebo pro následné nakládání s poskytnutými prostředky. Typicky se uzavírá i dohoda o podřízenosti pohledávek, na základě které dojde k upřednostnění závazku splácet úvěr před všemi ostatními dluhy žadatele. Výjimkou nejsou ani sankce pro případ předčasného splacení.

Crowdfunding

Pochopitelně se nabízí také možnost využít platformy typu

Není tajemstvím, že velká část investorů vnímá situaci vyvolanou pandemií koronaviru jako ideální příležitost k alokaci volného kapitálu. Vyrážejí tak na nákupy a pořizují akcie a podíly jako na běžícím pásu. Tak proč se na ně neobrátit s nabídkou na rozšíření jejich investičního portfolia o Váš podnikatelský záměr? Nebojte se proto jít s kůží na trh a oslovte potenciální investory s novým nápadem či žádostí o podporu již spuštěného projektu. Ať už se Vám podaří získat finanční injekci bez nebo za současného majetkového vstupu nového hráče do Vaší společnosti, nezapomeňte na důležitost bezpečného nastavení smluvní dokumentace.

Tento článek patří do sekce

Můžete jí napsat na

Chcete poradit? Domluvte si on-line schůzku.

vyberte si termín

Kam dál

všechny články
Zásady ochrany osobních údajů

© 2020 Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o. Všechna práva vyhrazena.