06/2020

Nový dotační program pomůže podnikatelům v oblasti kultury

Za účelem pomoci podnikatelským subjektům v oblasti kultury schválila vláda záměr na dotační program pro kulturní a kreativní průmysl.

Za účelem znovuoživení ekonomiky a pomoci podnikatelským subjektům v oblasti kultury schválila vláda záměr na dotační program pro kulturní a kreativní průmysl. Program připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem kultury, a to za účelem zmírnění negativních dopadů pandemie koronaviru na podnikatele působící právě v dotčených oblastech.


Na co bude možné dotace získat?


Dotace z tohoto programu lze získat na kompenzaci nákladů vynaložených organizátory na kulturní akci, která byla v době od 10.03.2020 až do 31.08.2020 kvůli pandemii koronaviru zrušena, přesunuta, případně se konala v menším rozsahu. Proplácena bude zpětně, a to ve výši 50 % uznatelných výdajů spojených s náklady na produkci akce. Maximální hodnota dotace na jeden podnikatelský subjekt je stanovena na částku ve výši 5.000.000 Kč.


Kdo bude moct o dotaci žádat?


O tuto finanční podporu bude moci zažádat podnikatelský subjekt, jehož hlavní činností je pořádání či zajišťování hudebních, hudebně dramatických či divadelních projektů. Dotace by měla být určena také pro prodejce vstupenek na kulturní akce, a dále technické firmy a podnikatelské subjekty, které je pro veřejnost zajišťují. Dle současného záměru by možnost využít tohoto dotačního programu měli mít také individuální umělci, provozovatelé hudebních klubů, umělecké agentury, soukromoprávní umělecká tělesa a orchestry, umělecko-manažerské agentury, či soukromoprávní galerie a muzea.


Kreativní vouchery


Kromě přímé finanční dotace bude program zahrnovat také tzv. kreativní vouchery. Ty představují nástroj podporující spolupráci mezi malými a středními firmami a kreativci. Vouchery budou moci využít obchodní společnosti a družstva, které v oblasti kulturního a kreativního průmyslu podnikají na základě živnostenského oprávnění nebo spadají do kategorie malých a středních podniků. Finanční částka poskytnutá prostřednictvím voucheru pak příjemci pokryje až 50 % realizované a uhrazené zakázky dle přihlášeného návrhu projektu, vždy však do určitého peněžního limitu v závislosti na jeho zaměření.


Kreativní vouchery budou vydávány pro dvě oblasti: produktový / průmyslový design a řemesla, v jehož případě hodnota jednoho voucheru nepřesáhne 250.000 Kč a ostatní kreativní odvětví (např. grafický design, online marketing či PR), pro které je maximální hodnota jednoho voucheru stanovena na 150.000 Kč.


Celkový rozpočet by měl dle záměru zahrnovat částku ve výši 1.000.000.000 Kč, z níž je jedna desetina určena pro kreativní vouchery. Přesné znění programu bude v nejbližší době projednávat vláda, výzva by tak měla být vyhlášena ještě v průběhu července 2020. Více informací zveřejní Ministerstvo průmyslu a obchodu na svých webových stránkách.


Tento článek patří do sekce Podpora podnikání, o kterou se pro Vás stará advokátka Renata Šindelářová.

Můžete jí napsat na renata.sindelarova@krutakpartners.cz

Chcete poradit? Domluvte si on-line schůzku.

vyberte si termín

Kam dál

všechny články
Informaci o zpracování osobních údajů naleznete ZDE.
Zásady ochrany osobních údajů

© 2020 Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o. Všechna práva vyhrazena.