08/2020

Paušální daň jako snížení administrativní zátěže drobných živnostníků?

Vládou schválený návrh tzv. paušální daně zřejmě některým drobným živnostníkům od příštího roku výrazně usnadní daňovou administrativu.

Vládou schválený návrh tzv. paušální daně zřejmě některým drobným živnostníkům od příštího roku výrazně usnadní daňovou administrativu. Co je tedy o nové paušální dani dobré vědět?


O co jde?


Paušální daň bude představovat jednotný odvod pro drobné živnostníky s ročním příjmem do 800.000 Kč. Režim bude fungovat na dobrovolné bázi. Daňový poplatník si tak bude moci vybrat, zda bude daně platit v paušálním, či „standardním“ režimu. Podmínkou pro to, aby byl považován za poplatníka v paušálním režimu, bude povinnost podat finančnímu úřadu oznámení o vstupu do paušálního režimu. Vrátit se ke standardnímu systému bude možné vždy pouze k 1. lednu daného roku. Nic z uvedeného se však netýká OSVČ registrovaných k platbě DPH, těm je paušální daň zapovězena.


Zavedení jednotného odvodu by mělo nabýt účinnosti již od 1. 1. 2021, přičemž měsíční paušál pro příští rok by měl dle aktuálního návrhu činit 5.740 Kč. V této částce je přitom zahrnuto zdravotní pojistné ve výši 2.514 Kč, symbolická daň z příjmů ve výši 100 Kč a minimální sociální pojistné navýšené o 15 %, které činí 3.126 Kč. V nadcházejících letech se pochopitelně očekává změna (resp. navýšení) této paušální částky v závislosti na vývoji ekonomických faktorů.


Komu a proč se paušální daň vyplatí?


Jednotný odvod bude znamenat snížení administrativní zátěže, eliminaci rizika chyby a pro část živnostníků rovněž finanční úsporu. Výhodou bezesporu je, že platbou paušální daně budou daňové povinnosti poplatníka zcela splněny. OSVČ v tomto režimu nebudou podávat daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob ani přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu a okresní správu sociálního zabezpečení.


I přes řadu výhod, které paušální daň přináší, by si každý drobný živnostník měl nejprve promyslet a propočítat, zda se platba daně paušální částkou vyplatí právě jemu – tento režim totiž nepředstavuje úsporu financí pro každého. Důvodem je skutečnost, že při jeho volbě nelze čerpat daňový bonus na děti, stejně tak není možné čerpat daňové odpočty a daňové slevy – a to ani na manžela / manželku s vlastními ročními příjmy, které nepřesahují 68.000 korun. V praxi tak bude nutné vždy individuálně ve vztahu ke konkrétní osobě posoudit, zda je pro ni přihlášení k paušálnímu režimu výhodné či nikoli.


Další projednávání zavedení možnosti paušální daně v Poslanecké sněmovně bude možné od 09.09.2020.

Tento článek patří do sekce Právní novinky a tipy, o kterou se pro Vás stará advokátka Martina Ondová.


Můžete jí napsat na martina.ondova@krutakpartners.cz

Chcete poradit? Domluvte si on-line schůzku.

vyberte si termín

Kam dál

všechny články
Zásady ochrany osobních údajů

© 2020 Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o. Všechna práva vyhrazena.