05/2020

Povede zrušení daně z nabytí nemovitých věcí k restartování trhu s nemovitostmi?

Vláda se v rámci opatření zmírnění dopadů epidemie koronaviru rozhodla podpořit také trh s nemovitostmi.

Vláda se v rámci opatření zmírnění dopadů epidemie koronaviru rozhodla podpořit také trh s nemovitostmi. Přistoupila proto ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, která byla v návaznosti na rekodifikaci občanského práva zavedena zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Vzhledem k provázanosti daňových předpisů se jeho zrušení dotkne také souvisejících institutů.

Co se tedy změní?

  1. Ruší se daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % zatěžující kupující
  2. Ruší se možnost odpočtu úroků z úvěrů poskytnutých pro bytovou potřebu
  3. Prodlužuje se lhůta, tzv. časový test, u příjmů z prodeje těch nemovitých věcí, které byly pořízeny z jiného důvodu než pro potřebu vlastního bydlení, ze stávajících 5 na 10 let.

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Je důležité zdůraznit, že daň z nemovitých věcí se ruší zpětně, a to ve vztahu ke všem nemovitostem, u kterých došlo k zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí ode dne 1. 12. 2019 a dále.

Od zrušení daně nabytí z nemovitých věcí si vláda slibuje nejen znovunastartování realitního trhu, ale také zjednodušení a zpřehlednění daňového sytému. Přestože se bude jednat o výpadek příjmů do státního rozpočtu, očekává se, že bude vykompenzován navýšením výnosů z daně z přidané hodnoty a daní z příjmů právě v důsledku růstu investic.

Zrušení možnosti odpočtu úroků z úvěrů poskytnutých pro bytovou potřebu

Vzhledem ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí již nebude možné využít odpočet ze základu daně podle § 15 odst. 3 zákona o daních z příjmů. Na základě této původní právní úpravy bylo poplatníkovi umožněno každoročně si snížit základ daně z příjmů o částku, kterou zaplatil na úrocích při splácení výše uvedeného typu úvěru.

Účelem tohoto institutu bylo kupujícím kompenzovat uhrazení daně z nabytí nemovitých věcí. Nicméně, v současné situaci, kdy se řada rodin a firem potýká s nedostatkem finančních prostředků, je rozumnější ponechat poplatníkům částku, kterou by na daň z nabytí nemovitých věcí museli vynaložit, k dispozici ihned a neodkládat její návratnost o několik desítek let.

U této úpravy počítá vládní návrh s účinností teprve od 1. ledna 2022. To znamená, že kupující, jehož vlastnické právo k nemovitosti bylo vloženo do katastru nemovitostí počínaje prosincem 2019, nebude povinen hradit daň z nabytí nemovitých věcí a současně mu bude umožněno odečíst si od základu daně úroky z úvěrů poskytnutých pro bytovou potřebu. Autoři zákona si od takto dvojeného zvýhodnění slibují především povzbuzení subjektů k nákupům nemovitostí.

Prodloužení časového testu

Zrušení daně může bezesporu vést ke spekulativnímu pořizování nemovitých věcí, u nichž kupující počítá s prodejem po pěti letech od jejich nabytí, aniž by příjem z takového převodu musel zdanit.

Stát se těmto spekulativním nákupům snaží předejít návrhem prodloužení tzv. časového testu u příjmů z prodeje těch nemovitých věcí, které byly pořízeny z jiného důvodu než pro potřebu vlastního bydlení, ze stávajících 5 na 10 let. Prodloužením lhůty se totiž znatelně prodlouží doba návratnosti investice, což podstatně snižuje její atraktivitu.

A jak to bude dál?

Platnost a účinnost uvedených opatření je podmíněna odsouhlasením vládního návrhu ze strany Parlamentu a podpisem Prezidenta. Vzhledem k tomu, že dlouhodobá snaha opozice o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí není žádným tajemstvím, nepředpokládá se, že by se návrh měl setkal se zásadním odporem. Přijetí zákona lze proto očekávat s velkou pravděpodobností. Více však bude jasné až po příslušném jednání Poslanecké sněmovny, přičemž návrh zákona o zrušení daně z nabytí nemovitých věci je zařazen do programu schůze naplánované na 26. 5. 2020.

Tento článek patří do sekce

Můžete jí napsat na

Chcete poradit? Domluvte si on-line schůzku.

vyberte si termín

Kam dál

všechny články
Informaci o zpracování osobních údajů naleznete ZDE.
Zásady ochrany osobních údajů

© 2020 Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o. Všechna práva vyhrazena.