06/2020

Právní minimum pro začínájícího e-shopaře - 3. díl

V tomto díle se podíváme na další zboží, při jehož prodeji byste měli být obezřetní: potraviny, léky, software, e-knihy, audioknihy a další.

V tomto díle právního minima pro začínajícího e-shopaře se podíváme na další zboží, při jehož prodeji byste měli být obezřetní. Odlišná pravidla plynou z povahy konkrétních produktů a zpravidla se promítají i do úpravy možnosti odstoupení zákazníka od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, tedy onoho obligátního vracení zboží bez udání důvodu. Prodej některých druhů zboží je navíc dozorován zvláštními orgány státní správy.

Potraviny a hygienické potřeby

Pokud prodáváte přes internet potraviny, nápoje nebo jiné zboží běžné spotřeby, neuplatní se ustanovení, která umožňují zákazníkům zboží do 14 dnů vrátit. Přesto není výjimkou, že na některých e-shopech naleznete odlišnou úpravu pro potraviny s pozdějším datem spotřeby. Občanský zákoník však nečiní mezi jednotlivými potravinami rozdíl, a jde tak v podstatě jen o benevolenci samotných prodejců.

Ve 14denní lhůtě nelze vrátit ani zboží dodávané v uzavřeném obalu, které z něj zákazník vyjmul a jehož opětovný prodej není z hygienických důvodů možný.

Zboží vyrobené na zakázku

Stejná úprava platí i u zboží vyrobeného na zakázku. Pokud si zákazník nechá zhotovit tričko s vlastním potiskem, případně chce-li svoji peněženku nechat opatřit svými iniciály, je takové zboží z logiky věci téměř neprodejné jakékoli jiné osobě. Proto je bez udání důvodu není možné vrátit.

Služby

Ačkoli to může znít překvapivě, odstoupit od smlouvy lze i v případě poskytování služeb. Započít s jejich poskytováním před uplynutím lhůty k odstoupení však můžete pouze na základě výslovného pokynu zákazníka v textové podobě. Vzhledem k dosavadnímu postoji soudů k úpravě takového souhlasu v obchodních podmínkách a textaci samotného ustanovení § 1823 občanského zákoníku, máme za to, že souhlas musí být udělen s plným vědomím zákazníka o tom, že se tím možnosti odstoupení od smlouvy vzdává. Přijatelnou formou je dle našeho názoru například vytvoření speciálního políčka (opt in check-box) v objednávce, které zákazník sám aktivně zaškrtne. Jakmile je souhlas udělen a služba poskytnuta, odstoupit od smlouvy již není možné.

Digitální obsah – software, e-knihy, audioknihy

Při prodeji softwaru je nutné poskytnout zákazníkovi informace o tom, jaké jsou hardwarové požadavky pro jeho fungování. Tyto údaje musíte uvádět již v popisu zboží na e-shopu, nestačí, dostane-li se tato informace k zákazníkovi teprve při instalaci softwaru.

E-knihy a audioknihy jsou velmi specifickým zbožím. Jejich dodáním je fakticky již plněno, a vrátit je tak v podstatě ani nejde. I zde je proto nutný výslovný souhlas zákazníka s dodáním takového zboží před uplynutím lhůty k odstoupení. Stejně jako u služeb je i v tomto případě dle našeho názoru možné, aby byl příslušný souhlas udělen zaškrtnutím speciálního políčka (opt in check-box) při vytvoření objednávky.

Přestože je prodej software či hudby na hmotných nosičích typu CD nebo DVD dnes již raritou, vězte, že tento typ zboží nejste povinni po jeho vrácení přijmout v případě, že Vám je zákazník zaslal zpět s poškozeným obalem, tedy otevřené.

Léky

Prodej léčiv je z pochopitelných důvodů odvětvím s rozsáhlou právní regulací a zajišťovat jej mohou pouze lékárny. Nicméně, i léky je možné prodávat přes internet. V České republice spadá příslušná agenda do kompetence Státního ústavu pro kontrolu léčiv, zkráceně SÚKL. Na internetové stránky e-shopu s léky je vždy třeba umístit link na web SÚKL, prostřednictvím kterého je možné ověřit, zda je obchod skutečně provozován lékárnou a je tedy ze strany SÚKL „ověřen“. Od prodeje léčiv je však nutné odlišit nabízení doplňků stravy jako jsou například suplementy pro sportovce. Prodej takových doplňků stravy totiž povolení od SÚKL nepodléhá.

Tento článek patří do sekce

Můžete mu napsat na

Chcete poradit? Domluvte si on-line schůzku.

vyberte si termín

Kam dál

všechny články
Informaci o zpracování osobních údajů naleznete ZDE.
Zásady ochrany osobních údajů

© 2020 Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o. Všechna práva vyhrazena.