05/2020

Přivýdělek po dobu pobírání podpory v nezaměstnanosti, pravda nebo mýtus?

Ztratili jste zaměstnání a jste vedeni na úřadu práce. Mnozí se v takovém případě ptají, zda si přitom mohou přivydělávat či nikoliv.

Ztratili jste zaměstnání a jste vedeni na úřadu práce. Mnozí se v takovém případě ptají, zda si přitom mohou přivydělávat či nikoliv. Jak to tedy ve skutečnosti je?

Kdo si může přivydělávat?

Přivydělávat si mohou pouze osoby, které nepobírají podporu v nezaměstnanosti, ať už proto, že jim na podporu vůbec nevznikl nárok, nebo proto, že jim podpůrčí doba již uplynula. V žádném případě tak není možné přivýdělek s podporou kumulovat. Jakmile začnete brigádničit po dobu, kdy máte na pobírání podpory nárok, její výplata se zastaví.

Za jakých podmínek je přivýdělek možný?

Splnění podmínek přivýdělku však neznamená, že si můžete vydělat jakoukoliv částku. Maximální výše přivýdělku je omezena hodnotou poloviny minimální mzdy. Vzhledem k tomu, že ta je v současné době stanovena na 14.600 Kč, můžete si přivydělat maximálně 7.300 Kč „hrubého“ měsíčně.

Pozornost věnujte také tomu, jakou smlouvu se zaměstnavatelem uzavíráte. Na rozdíl od dřívějších let již není možné přivydělávat si v rámci dohody o provedení práce, ale musíte mít uzavřenou pracovní smlouvu na hlavní pracovní poměr nebo dohodu o provedení činnosti. Důvodem je skutečnost, že u dohody o provedení práce se pojistné odvádí až při odměně přesahující 10.000 Kč. Účelem této změny ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí tak byla eliminace využívání uvedeného způsobu přivýdělku ze strany vysokého počtu dlouhodobě nezaměstnaných, kteří ze získané odměny neodváděly nic do státní pokladny.

Je důležité zdůraznit, že podnikání není v těchto případech přípustné vůbec. Živnostenské oprávnění musí být po dobu evidence na úřadě práce přerušeno.

Vaše zaměstnání Vám samozřejmě také nesmí bránit v poskytování součinnosti úřadu práce, například v podobě navštěvování rekvalifikačních kurzů či pohovorů. V žádném případě by se pak nemělo stát, že byste nabízené zaměstnání odmítli kvůli Vaší brigádě.

Nezapomeňte také brigádu úřadu práce oznámit, a to buď při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo, najdete-li si ji v době, kdy Vás již mají v evidenci, nejpozději v den nástupu. Spolu s oznámením jste povinni doložit také výši Vašeho příjmu.

Co Vám hrozí, pokud výše uvedené podmínky nedodržíte?

V případě, že byste vykonávali činnost v rozporu s podmínkami uvedenými výše, vystavujete se sankčnímu vyloučení z evidence uchazečů. Kromě podpory tak přijdete také o příspěvky státu na zdravotní pojištění. Navíc se Vám nebude doba, po kterou jste vedeni jako uchazeč na úřadu práce, započítávat do účasti na důchodovém pojištění.

Tento článek patří do sekce

Můžete jí napsat na

Chcete poradit? Domluvte si on-line schůzku.

vyberte si termín

Kam dál

všechny články
Zásady ochrany osobních údajů

© 2020 Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o. Všechna práva vyhrazena.